Zon Waktu Solat Malaysia

Kaedah tetapan Zon Waktu Solat melalui keypad:

  1. Tekan butang SET selama 3 saat
  2. Tekan butang NEXT sehingga berklip di asar, pastikan kod 060
  3. Tekan butang NEXT lagi dan akan berklip di subuh
  4. Tekan butang + atau - sehingga ke kod kawasan anda berada
  5. Tekan butang SET dan Selesai.

Copyright © 2020 Promas Technology Sdn Bhd. All rights reserved.eCommerce by SiteGiant