Pengesahan JAKIM

  • Jam Azan PROMAS mengikut data dalam e-Solat JAKIM untuk memaparkan Waktu Solat dan tarikh Hidri yang TEPAT setiap hari
  • Pengguna boleh mengemaskini data solat dalam Jam Azan PROMAS sekiranya perlu.