Dasar Pemulangan / Pertukaran dan Bayaran Balik

Dasar Pemulangan

Sila hubungi kami dengan menelefon nombor 04-484 8834 untuk memaklumkan kami mengenai pemulangan .

Kami akan membuat penukaran barangan berdasarkan perkara berikut:

a.  Penghantaran produk yang salah, saiz atau warna.

b.  Tuntutan untuk pertukaran hendaklah dibuat dalam masa satu minggu penghantaran.

c.  Semua produk hendaklah dipulangkan setelah dijaga dengan munasabah (seperti, ia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelusuhan atau kerosakan, dan hendaklah dalam keadaan yang asal membolehkan kami menjualnya semula dengan label yang lengkap dan tag ).

PROMAS tidak akan melayan kembali tanpa pemberitahuan. Sila ambil perhatian bahawa PROMAS berhak menolak sebarang pemulangan atau pertukaran sekiranya pembungkusan itu gagal memenuhi kriteria pemulangan kami.

 

Status Pemulangan

Kami akan memeriksa produk  ini apabila diterima dan, dan jika ia layak untuk pemulangan atau pertukaran di bawah Terma Penggunaan dan Jualan kami, PROMAS akan mengatur pertukaran atau mengeluarkan cek yang sama nilai dengan pembelian produk  ini, dan menghantar resit pemulangan kepada anda melalui e-mel.

PROMAS TIDAK MENERIMA pulangan produk-produk tertentu, termasuk:

  1. Produk yang dipulangkan lebih daripada 7 hari selepas penerimaan.
  2. Produk yang telah dibuka atau digunakan (dikeluarkan daripada pembungkusan plastiknya).
  3. Produk yang tidak berada dalam keadaan asalnya, rosak, atau hilang bahagian.
  4. Hadiah percuma dan sampel.
  5. Produk  itu merupakan pembuatan khas untuk spesifikasi anda.

Semua pemulangan hendaklah dilampirkan dengan resit asal; atau resit hadiah, dokumentasi asal, manual arahan, pendaftaran, alat ganti dan komponen (termasuk kabel, pengawal, dan aksesori) dan pembungkusan pengilang. Tertakluk pada undang-undang yang berkuat kuasa, kegagalan untuk menyertakan item ini boleh mencegah atau melewatkan pembayaran balik atau penukaran atau mengakibatkan yuran tambahan dan PROMAS berhak untuk menolak sebarang pemulangan atau pertukaran jika ia gagal memenuhi kriteria pemulangan kami.

 

Prosedur Pemulangan / Pertukaran

Langkah mudah untuk Pemulangan / Pertukaran :

1. Hantar e-mel kepada enquiry@promas.com.my , Nombor Pesanan anda. Nyatakan produk yang dipulangkan dan sebab untuk kembali .

2. Pek produk  dengan e-mel pengesahan kami  dalam pakej akan mempercepatkan proses permintaan anda.

3. Hantar produk ke alamat kami seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan kami.

4. Semua caj pemulangan mestilah dibayar terlebih dahulu. Kami tidak akan menerima pemulangan produk bayaran dgn COD.

Pastikan pemulangan produk yang rosak atau salah dengan bungkusan asal dalam masa seminggu. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan memproses bayaran balik sampai menerima pemulangan atau produk yang tak sama dengan pembelian. Kami akan memaklumkan melalui e-mel bayaran balik apabila kami telah menerima dan memproses produk yang dikembalikan. Kami akan mengembalikan dengan mengeluarkan cek dan bank masuk ke akaun dalam masa seminggu selepas menerima pemulangan.